Rohovka tvorí priehľadnú prednú stenu očného bulbu a z optického hľadiska predstavuje najvýznamnejšiu refrakčnú štruktúru oka.

Cez ňu vstupujú do oka svetelné vnemy z okolitého prostredia. Pri ochorení alebo postihnutí rohovky môžu vznikať rôzne refrakčné chyby, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus

Chorôb, ktoré môžu byť dôvodom na transplantáciu rohovky je veľa. Patrí k nim napríklad keratokonus, kedy dochádza ku kónickému klenutiu rohovky a postupnému stenčovaniu rohovky so zhoršovaním videnia. Ďalej závažné infekcie alebo zranenia rohovky a v neposlednom rade dystrofie rohovky.

Rohovka ako jedno z mála tkanív neobsahuje cievy, takže jej transplantácia má odlišný charakter od transplantácií iných orgánov – organizmus novú rohovku pomerne dobre prijíma. Vo väčšine prípadov sa nie je potrebné obávať imunitnej reakcie, ktorá by viedla k odmietnutiu darcovskej rohovky. Pre transplantácie sa využívajú rohovky z našej vlastnej tkanivovej banky, ktoré sú dôkladne vyšetrené a ich kvalita je garantovaná.

IVIO CLINIC je špecializovaným pracoviskom, ktoré vykonáva dva typy transplantácií rohovky. Penetrujúcu, kedy je rohovka transplantovaná v celej svojej hrúbke a modernejšiu lamelárnu, kedy je transplantovaná len niektorá z vrstiev rohovky. Zatiaľ, čo techniky transplantácie rohovky v plnej hrúbke sa za posledné storočie príliš nezmenili, techniky lamelárnych  keratoplastík sa vyvíjali rýchlo a tento typ operácie spôsobil revolúciu v oblasti transplatácií rohovky hneď v niekoľkých smeroch. Táto metóda je realizovaná len na niekoľkých pracoviskách na Slovensku.

Nesporným benefitom pre klientov našej kliniky je samostatné pracovisko očnej banky ICEB - IVIO CLINIC EYE BANK, kde pripravujeme lamelárne štepy potrebné pre tento typ výkonov. Štepy sú vyšetrené, preparované a transplantované v rámci jediného pracoviska, čo predstavuje vysokú mieru bezpečnosti pre klienta.

Na našom pracovisku realizujeme väčšinu typov lamelárnych transplantačných výkonov vrátane:

  • PKP – Transplantácia rohovky perforačná
  • DALK – Transplantácia rohovky predná lamelárna
  • DMEK – Transplantácia rohovky zadná lamelárna
  • DSAEK – Transplantácia rohovky zadná lamelárna
Cenník transplantácie rohovky (ceny za 1 oko) UNION Samoplatca
Transplantácia rohovky perforačná PKP 300 € 2500 €
Transplantácia rohovky zadná lamelárna – DMEK 300 € 2500 €
Transplantácia rohovky predná lamelárna – DALK 300 € 2500 €
Krytie rohovky amniovou membránou 150 € 400 €

    Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.

    *Čas objednania na vyšetrenie je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.