Cenník vyšetrení
Cenník vyšetrení
Poistenec
Samoplatca
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou
100 €
100 €
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu na našom pracovisku
0 €
50 €
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu
60 €
60 €
Kompletné očné vyšetrenie
od 60€ do 80 €
100 €
Základné očné vyšetrenie
30 €
50 €
Kontrolné vyšetrenia
30 €
40 €
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné)
0 €
20 €
Akútne vyšetrenie
30 €
30 €
Predpis korekcie
30 €
30 €
Perimeter
20 €
30 €
OCT
30 €
30 €
OCT Angio
50 €
50 €
Pentacam
50 €
50 €
USG
50 €
50 €
Endotelový mikroskop
20 €
20 €
Glaukom - konzultácia
60 €
100 €
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom
30 €
60 €
Meranie vnútroočného tlaku
0 €
10 €
Konzultačné - poradenské vyšetrenie
30 €
40 €
Konzultačné vyšetrenie prednostom kliniky
40 €
50 €
Vyšetrenie optometristom
30 €
30 €
Prednesegmentové OCT
20 €
20 €
Corvis
30 €
30 €
Administratíva - vstupné vyšetrenie
30 €
30 €
Storno poplatok *
20 €
20 €
Biometria
30 €
30 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
* Storno poplatok sa účtuje v prípade, že sa bez ospravedlnenia nedostavíte na objednaný termín vyšetrenia pri ďalšej návšteve nášho pracoviska. Ospravedlnenie musí prebehnúť 24 hodín pred termínom vyšetrenia.Storno poplatok účtujeme s ohľadom na voľné termíny ambulancie.
Cenník operácií šedého zákalu
Cenník šošoviek pri operácií šedého zákalu (ceny za 1 oko)
UNION
Samoplatca
Monofokálna šošovka BASIC
0 €
730 €
Monofokálna šošovka PLUS
170 €
830 €
Monofokálna šošovka PREMIUM
190 €
930 €
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia
780 €
1280 €
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia
1030 €
1430 €
Tórická monofokálna šošovka
380 €
1130 €
Multifokálna šošovka
780 €
1280 €
Tórická multifokálna šošovka
1030 €
1430 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník doplnkových výkonov (ceny za 1 oko)
UNION
Samoplatca
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx
390 €
390 €
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom
50 €
230 €
Laserová dokorekcia
300 €
300 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny.
Cenník sekundárna implantácia IOL (ceny za 1 oko)
UNION
Samoplatca
Monofokálna IOL do sulkus ciliaris
500 €
500 €
Artisan aphakia/Iris Claw IOL
100 €
1200 €
Repozícia implantovanej IOL
50 €
350 €
Explantácia a reimplantácia IOL
200 €
800 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník operácie rohovky
Cenník transplantácie rohovky (ceny za 1 oko)
UNION
Samoplatca
Transplantácia rohovky perforačná PKP
300 €
2500 €
Transplantácia rohovky zadná lamelárna – DMEK
300 €
2500 €
Transplantácia rohovky predná lamelárna – DALK
300 €
2500 €
Krytie rohovky amniovou membránou
150 €
400 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník liečba keratokonusu
Cenník liečba keratokonusu (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
CXL terapia – corneal cross linking
120 €
450 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník laserových operácií
Cenník laserových operácií - korekcia zraku do 40 rokov (ceny za 1 oko)
Poistenec
Samoplatca
SURFACE
350 €
350 €
SURFACE PRO
515 €
515 €
femtoLASIK
515 €
515 €
Relex SMILE
850 €
850 €
Dokorekcia
300 €
300 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. Zabezpečíme vám dopravu zadarmo až do vzdialenosti 50 km - na predoperačné vyšetrenie aj operáciu.
Cenník refrakčných zákrokov
Cenník refrakčných zákrokov - výmena vnútroočnej šošovky (korekcia zraku 40+)
Poistenec
Samoplatca
RLE - Refractive Lens Exchange /monofokálna šošovka/*
830 €
830 €
RLE Toric /mono torická šošovka/*
1230 €
1230 €
PRELEX - Presbyopic Lens Exchange /multifokálna šošovka/*
1380 €
1380 €
PRELEX Toric /multi torická šošovka/*
1530 €
1530 €
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx*
290 €
290 €
* Cena za jedno oko
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. Zabezpečíme vám dopravu zadarmo až do vzdialenosti 50 km - na predoperačné vyšetrenie aj operáciu.
Cenník ostatných očných operácií
Cenník ostatných očných operácií (ceny za 1 oko)
UNION
Samoplatca
Operácia glaukómu
0 €
od 450 €
Operácia glaukómu laserom
0 €
300 €
Operácia pterýgia
0 €
350 €
Operácia chalasea
0 €
150 €
Operácia nádorov mihalníc
0 €
350 €
Operácia nádorov spojovky
0 €
350 €
Xantelasma
100 €
100 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Liečba sietnice
Cenník liečby ochorení sietnice
Poistenec
Samoplatca
Laserová koagulácia sietnice*
50 €
150 €
* Cena za 1 oko
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Liečba suchého oka
Balíček liečby suchého oka
Poistenec
Samoplatca
Liečba suchého oka
360 €
360 €
Následná liečba suchého oka
100 €
100 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník iné
Cenník iné
Poistenec
Samoplatca
Autológne sérum
100 €
100 €
Celková anestéza
450 €
450 €
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek
50 €
50 €
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek
30 €
30 €
Krycia kontaktná šošovka (1 oko)
15 €
15 €
Zrakový tréning dospelý
50 €
50 €
Balík 10 sedení zrakový tréning dospelý
450 €
450 €
Vyšetrenie paralytického strabizmu u dospelých
50 €
50 €
Vyšetrenie skrytého strabizmu u dospelých
30 €
30 €
Odber biologického materiálu
15 €
15 €
Injekčné podanie lieku
10 €
10 €
Výpis z dokumentácie
12 €
12 €
Administratívny úkon
12 €
12 €
Doplatok za operáciu
0 €
0 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník základných vyšetrení a zákrokov
Poistenec
Samoplatca
Preventívna prehliadka – základná
30 €
30 €
Preventívna prehliadka – komplexná s perimetrickým vyšetrením
50 €
50 €
Vyšetrenie a predpis okuliarov - dospelí
0 €
30 €
OCT
15 €
30 €
Komplexné oftalmologické vyšetrenie dieťaťa (10-18 rokov)
30 €
30 €
Korekcia refrakčnej chyby podľa výsledkov vyšetrení dieťaťa(10-18 rokov)
0 €
10 €
Zmeranie okuliarov na fokometri
0 €
3,50 €
Aplikácia kontaktných šošoviek s vyšetrením
0 €
30 €
Kontrola znášanlivosti kontaktných šošoviek, bez aplikácie
0 €
20 €
Vyšerenie pred laserovou refrakčnou operáciou
0 €
50 €
Kompletné vyšetrenie pred operáciou sivého zákalu
0 €
50 €
Vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou
0 €
10 €
Vyšetrenie očného pozadia štrbinovou lampou + kvapky
0 €
11,50 €
Meranie vnútroočného tlaku
0 €
5 €
Komplexné vyšetrenie pri glaukóme alebo pri podozrení na glaukóm
0 €
60 €
Vyšetrenie komorového uhla – gonioskopia
0 €
7 €
Vyšetrenie rozsahu zorného poľa perimetrom
0 €
16 €
Vyšetrenie centrálneho zorného poľa: Amsler test, edukácia
0 €
6 €
Vyšetrenie objektívnej refrakcie bez cykloplégie
0 €
5,50 €
Meranie objektívnej refrakcie s cykloplégiou - deti
0 €
7 €
Schirmerov test slznej sekrécie
0 €
5,50 €
Predoperačné vyšetrenie pred plastickým zákrokom
0 €
30 €
Ošetrenie zápalu predného segmentu oka
0 €
5 €
Odstránenie cudzieho telesa z predného segmentu oka
0 €
20 €
Preplach slzných ciest
0 €
12,50 €
Chirurgické zákroky na viečkach malého rozsahu (veruky, nádory)
0 €
20 €
Chirurgické zákroky na prednom segmente oka
0 €
25 €
Epilácia mihalníc
0 €
16 €
Balíček liečby suchého oka
260 €
260 €
Injekcia parabulbárne, subkonjuktiválne, retrobulbárne
0 €
15 €
Injekcia muskulárne
0 €
6 €
Obväz oka
0 €
1,50 €
Odber biologického materiálu
0 €
8 €
Administrativa
15 €
15 €
Konzultačno - poradenská činnosť
20 €
20 €
Komunikácia s pacientom v anglickom jazyku
50 €
50 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Prehliadky a lekársky posudok
Poistenec
Samoplatca
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla bez perimetra(Z02.4)
45 €
45 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s perimetrom (Z02.4)
60 €
60 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu s perimetrom(Z02.7)
60 €
60 €
Vyšetrenie na žiadosť zamestnávateľa
50 €
50 €
O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom alebo prácou v zahraničí, pre špecializačný kurz
40 €
40 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/ (Z02.7)
30 €
30 €
Prehliadka pracovníkov SBS služby (Z02.8)
30 €
30 €
Vyšetrenie pre športovou záťažou (Z02.5)
30 €
30 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana
40 €
40 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Výkony na žiadosť pacienta
Poistenec
Samoplatca
Vyšetrenie v ordinačných hodinách bez predošlého objednania
50 €
50 €
Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu (Z02.6)
50 €
50 €
Iné vyšetrenie na administratívne účely (sociálna poisťovňa, invalidné, kúpelná liečba)(Z02.8)
40 €
40 €
Poplatok za opätovné administratívne vystavenie predpisu optickú pomôcku pri strate alebo ak vypršala jeho platnosť (Z02.8)
5 €
5 €
Poplatok za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne
5 €
5 €
Dokumentácia nálezov na USB nosič, mailom na vlastnú žiadosť
10 €
10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
12 €
12 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
IVIO Estetic zľava
Aptos liftingové nite Cena
Visage excellence 190 mm – 10 ks 1200 €
Visage excellence + HA 190 mm – 10 ks 1300 €
Visage excellence soft 100 mm – 10 ks 770 €
Visage excellence soft + HA 100 mm – 10 ks 800 €
Light lift thread – 2 ks 850 €
Light lift spring – 4 ks 450 €
Light lift linea 120 mm – 10 ks 280 €
Nano spring – 10 ks 350 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Aptos liftingové nite – zvýhodnené balíky Cena
baliček BASIC – Light lift linea 120 mm + Light lift thread 1050 €
Balíček STANDARD na jemnejšie vrásky – Visage excellence soft 100 mm + Light lift thread 1450 €
Balíček STANDARD+ na hlbšie vrásky – Visage excellence 190 mm + Light lift thread 1850 €
Balíček DELUXE na jemnejšie vrásky – Visage excellence soft + HA + Light lift thread 1500 €
Balíček DELUXE+ na hlbšie vrásky – Visage excellence 190 mm + HA + Light Lift thread 1950 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Aplikácia botulotoxínu Cena 2.
Aplikácia
3.
Aplikácia
Jedna oblasť tváre 120 € 110 € 100 €
Dve oblasti tváre 200 € 190 € 180 €
Tri oblasti tváre 270 € 260 € 240 €
Foxy eyes 50 €    
Bunny lines 50 €    
Gummy smile 50 €    
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Aplikácia botulotoxínu – zvýhodnené balíky Cena
Okolie očí + Foxy eyes 140 €
Ceny sú platné od 1.2.2023
Aplikácia kyseliny hyalurónovej Cena
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) - 2 ml 270 €
Skin booster (TEOSYAL Redensity 1) - 3 ml 350 €
Vyhladenie povrchových vrások (TEOSYAL RH1)* od 220 €
Vyhladenie nosovo-ústnych vrások (TEOSYAL RH2)* od 250 €
*Cena za aplikáciu 1 ml
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Plastické operácie viečok (mihalníc) Poistenec Samoplatca
Blefaroplastika 300 € 660 €
Plastické operácie mihalníc (ektropium, entropium)* 300 € 600 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Ostatné malé chirurgické zákroky Cena
Odstránenie xantelazmy 150 €
Odstránenie kožných výrastkov od 50 €
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka* 100 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Iné Cena
Konzultácia k zákroku 30 €
Ceny sú platné od 13.2.2023
Cenník detská ambulancia
Poistenec
Samoplatca
Vstupné očné vyšetrenie
60 €
80 €
Kontrolné vyšetrenie
25 €
30 €
Ročná kontrola, cycloplegya
60 €
80 €
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí…)
25 €
30 €
Predpis okuliarovej korekcie
10 €
10 €
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek
50 €
50 €
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek
30 €
30 €
Vyšetrenie na synoptofore
30 €
80 €
Vyšetrenie strabizmu
60 €
80 €
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút
50 €
50 €
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút
30 €
30 €
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút
450 €
450 €
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút
350 €
350 €
Ceny sú platné od 15.11.2023
Ceny uvedené v cenníku sú v plnej výške. Prípadná hodnota zľavy sa odpočítava z cenníkovej ceny. 
Cenník poukazov
Cena
Darčekový poukaz 100
100 €
Darčekový poukaz 200
200 €
Darčekový poukaz 500
500 €
Darčekový poukaz 1000
1000 €

    Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.