IVIO CLINIC ponúka v rámci portfólia svojich služieb nie len vyšetrenia pre dospelých, ale aj kompletnú starostlivosť o oči svojich detských pacientov. Mimo komplexné vyšetrenia určené na kontrolu zraku dieťaťa, naša klinika ponúka možnosti ortoptických a pletoptických cvičení zameraných na korekciu zraku.

Vyšetrenie očí dieťaťa je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti o jeho zrak. V rámci vývinu môžu u detí vzniknúť mnohé problémy, ktoré je pri včasnom zachytený možné úplne alebo čiastočne odstrániť. Pravidelnou kontrolou tak máte možnosť zabezpečiť bezproblémové videnie vášho dieťaťa v dospelom veku.

Náš tím

Naši chirurgovia realizovali počas svojej praxe doteraz viac ako 100 000 zákrokov a prinášajú našim klientom spolu viac ako 137 rokov skúseností.

MUDr. Zuzana Kozárová

lekár oftalmológ

Má bohaté skúsenosti z oftalmologickej praxe pri vyšetrovaní dospelých ale rovnako i detských pacientov. Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci ukončila v roku 2009. Po návrate na Slovensko nastúpila na pracovisko Očnej kliniky FN v Nitre, kde sa prevažne sústredila na prácu v detskej očnej ambulancii a v glaukómovej ambulancii. Po viac ako 10 rokoch sa rozhodla zmeniť pracovisko a v IVIO CLINIC pôsobí od januára 2021. Vďaka svojím bohatým skúsenostiam sa ďalej naplno venuje prevažne naším detským pacientom a pacientom s glaukómom.

Mgr. Andrea Sanyová

optometrista

Vďaka jej komplexnému a všestrannému vzdelaniu sa stala unikátnym odborníkom v oblasti ortoptiky a pleoptiky, s viac ako 28 ročnou praxou. V roku 1993 sa stala Zdravotnou sestrou a odvtedy svoje vzdelanie neustále dopĺňa. V roku 2003 sa stala Diplomovanou zdravotnou sestrou, štúdium ošetrovateľskej starostlivosti v odbore chirurgia ukončila v roku 2012. Od roku 2015 sa venovala štúdiu certifikovanej pracovnej činnosti v odbore ortoptika a pleoptika na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií v Bratislave. Neskôr svoje vedomosti doplnila o štúdium Sociálnej práce na Univerzite Palackého v Olomouci a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave. Na klinike IVIO pôsobí od novembra 2021, kde sa venuje našim detským pacientom.

Každý z našich detských pacientov absolvuje na úvod vstupné očné vyšetrenie, ktorého výsledky slúžia lekárovi na zhodnotenia stavu očí a zraku dieťaťa. Očná prehliadka prebieha pod vedením našich špecialistov, ktorý vďaka svojej dlhoročnej praxi pomôžu prekonať akékoľvek obavy z vyšetrenia.


Každé vstupné očné vyšetrenie sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré zaručujú komplexnosť výsledkov a zachytenie možných defektov oka.

Ivio_ikonky__Pristrojove-merania

Prístrojové merania

Meranie hodnoty vnútroočného tlaku a hodnoty dioptrií detí od 3 rokov prebieha pomocou špecializovaného prístroja nazývaného autorefraktometer. Pri pacientoch do 3 rokov sa meranie vykonáva ručným prístrojom.
Ivio_ikonky__Vysetrenie-lekarom

Vyšetrenie lekárom

Pod dohľadom lekára prebieha v ambulancii zakrývací test, vyšetrenie očnej mobility a skúška ostrosti videnia.
Ivio_ikonky__Ortopticke-vysetrenie

Ortoptické vyšetrenie

Špeciálne ortoptické vyšetrenie sa, v prípade potreby, pridáva ako nadstavba k štandardnej prehliadke. Lekár má tak možnosť detailnejšie posúdiť spoluprácu očí, stanoviť uhlovú odchýlku postavenia očí, zhodnotiť priestorové videnie a ďalšie.
Ivio_ikonky__Meranie-dioptrii

Meranie dioptrií

Opätovné meranie dioptrií prebieha po aplikácii očných kvapiek, ktoré pomôžu lekárovi s rozšírením zreničky a elimináciou zaostrovania oka, za účelom zistenia presnej hodnoty dioptrií.
Ivio_ikonky__predoperacne-vysetrenie-1-1

Záverečné vyšetrenie a konzultácia

Na konci vstupného vyšetrenia prebieha posledná kontrola oka lekárom za pomoci štrbinovej lampy, ktorá pomáha s presvietením očných médií. Následná kontrola očného pozadia sleduje stav oka a jeho častí. Záverečná konzultácia s lekárom spočíva v zhodnotení výsledkov vstupnej prehliadky a návrhu postupu prípadnej liečby.

Preventívne vyšetrenie

Po absolvovaní vstupnej kontroly je dôležitá pravidelná preventívna kontrola vývoja zraku a očí dieťaťa.

Mladšie ako 15 rokov

2x

ročne

Staršie ako 15 rokov

1x

ročne

Prvé očné vyšetrenie môže byť pre dieťa a rodičia stresujúce. Aj preto kladieme dôraz na prípravu dieťaťa tak, aby bol pre neho celý proces jednoduchý a príjemný. Zvolená príprava záleží od veku dieťaťa a prispôsobuje sa jeho schopnostiam.

Domáca príprava sa zameriava na čítanie obrázkov, ktoré sú súčasťou zakrývacieho testu. Obrázky zasielame elektronicky niekoľko dní pred vyšetrením. Rodič má tak priestor, formou hry, naučiť dieťa s obrázkami pracovať. Všetko v pohodlí domáceho prostredia.

Deti navštevujúce školu bez problémov zvládajú čítanie. Z tohto dôvodu sa obrázkové symboly zamieňajú za samotné písmená, ktoré má dieťa, v rámci vyšetrenia, za úlohu prečítať.

V rámci domáceho tréningu je potrebné deťom vysvetliť, že symboly resp. písmená budú čítať so zakrytým jedným či druhým okom. Zakrytie oka prebieha jednoduchým priložením ruky alebo prelepením.

Mimo tréningu na zakrývací test je dôležité s dieťaťom komunikovať celý proces vyšetrenia a úkony, ktoré ho čakajú. V priebehu vyšetrenia sa detskému pacientovi rozkvapkávajú oči či svieti do nich svetlom. Dôraz sa kladie najmä na bezbolestnosť vyšetrenia a prítomnosť rodiča po celú dobu trvania, zaisťujúc tak väčší pocit istoty a bezpečia.

Prevencia je dôležitým predpokladom pre správny a zdravý vývoj očí dieťaťa. Vďaka pravidelným kontrolám má tak lekár možnosť zachytiť prípadné defekty a ochorenia oka ešte v skorom štádiu. Včasná diagnóza pomáha eliminovať dopady zrakových porúch či problémy úplne odstrániť.

Jedným z najčastejších problémov detských pacientov je škúlenie, ktoré značí poruchu paralelného postavenia očí.

Diagnostika

Stanovenie diagnózy prebieha pomocou synoptoforu, prístroja, ktorý sleduje spoluprácu očí
a meria uhol škúlenia či priestorové videnie dieťaťa.

Na základe postavenia očí dieťaťa rozlišujeme:

 • konvergentný strabizmus,
 • divergentný strabizmus,
 • vertikálny strabizmus,
 • pseudostrabizmus.

Liečba

Spôsob liečby sa určuje vždy na základe individuálnych výsledkov a potrieb. Medzi základné riešenia problému patrí predpísanie dioptrických okuliarov za účelom korekcie dioptrickej chyby. Na lepšie vidiace oko sa následne nasadzuje okluzor, ktorý eliminuje využívanie oka a dieťa tak sústredí väčšiu pozornosť k zapájaniu chorého oka a jeho náprave. Liečba je spravidla podporená pleopticko-ortoptickými cvičeniami.


V niektorých prípadoch si liečba vyžaduje chirurgický zákrok. Postup liečby a nutnosť zákroku určuje lekár na základe vážnosti poruchy a postavenia očí.

Zníženie zrakovej ostrosti dieťaťa, ktoré je spôsobené nedostatočnou stimuláciou zraku v období jeho vývoja. Ochorenie je často bez viditeľných prejavov a odhalí ho až samotné vyšetrenie.

Diagnostika

Zníženie zrakovej ostrosti dieťaťa, ktoré je spôsobené nedostatočnou stimuláciou zraku v období jeho vývoja. Ochorenie je často bez viditeľných prejavov a odhalí ho až samotné vyšetrenie.

Liečba

V rámci liečby očný lekár v prípade potreby predpisuje dioptrické okuliare a okulzor, ktorý napomáha korekcii oka. Pacientom sa odporúčajú ortopticko-pleoptické cvičenia, ktoré stimulujú žltú škvrnu a neuróny zrakovej kôry.

Refrakčné chyby oka spôsobujú neostré videnie dieťaťa, ktoré je spôsobené zlým lomom svetla v oku. Svetlo sa neláme rovnobežne a nedopadá do oblasti ostrého videnia, žltej škvrny.

Diagnostika

Refrakčné chyby oka sú merané prístrojom, tzv. refraktometrom, v rámci preventívneho vyšetrenia očí.

Krátkozrakosť – myopia
Dioptrická chyba znemožňujúca ostré videnie do diaľky. Z tohoto dôvodu dieťa žmúri a snaží sa predmety v diaľke zaostriť.

Ďalekozrakosť – hypermetropia
Chyba oka, kedy dieťa má problém s ostrým videním blízkych predmetov. Dieťa má tendenciu od vecí odstupovať a pozerať sa na ne z väčšej vzdialenosti.

Astigmatizmus
Nerovné zakrivenie očnej rohovky, ktoré spôsobuje úplné neostré videnie. Dieťa má problém vidieť ostro blízke, ale aj ďaleké predmety.

Anizometropia
Oči dieťaťa sú postihnuté rôznymi refrakčnými chybami prípadne odlišnou intenzitou refrakčnej chyby.

Prvé prejavy refrakčných chýb pri zraku dieťaťa je možné pozorovať ako časté žmúrenie a žmurkanie očí, nedostatočnú koncentráciu, bolesti hlavy a ďalšie. V takomto prípade je potrebné absolvovanie očného vyšetrenia.

Liečba

V závislosti od typu refrakčnej chyby odporučí lekár dioptrické okuliare, ktoré pomáhajú oku vidieť ostro. V dospelom veku je možnosť korekcie refrakčných chýb pomocou laserovej operácie.

Ďalšie poruchy zraku detí

 • Vrodený sivý zákal
 • Vrodený zelený zákal
 • Anoftalmus a mikroftalmus
 • Retinoblastóm
 • Sietnicové degenerácie
 • Atrofia zrakového nervu
 • Albinizmus
 • Kortikálne postihnutie zraku (CVI)
 • Poruchy binokulárneho videnia

Detská očná ambulancia v IVIO Clinic ponúka možnosť jedinečných ortoptických a pleoptických cvičení, ktoré sú efektívnym prostriedkom pre správnu korekciu zraku. Cvičenia sa vykonávajú ambulantnou formou priamo na klinike, na základe odporúčania lekára.

Pleoptické cvičenia

Pleoptika je metóda určená na liečbu tupozrakosti dieťaťa. Očná vada výrazne ovplyvňuje kvalitu zraku dieťaťa, ktoré má na jedno oko výrazne zhoršenú schopnosť ostrého videnia. Tupozrakosť, amblopya, je porucha, ktorú nie je možné chirurgicky odstrániť. K jej korekcii sa využívajú dioptrické okuliare, okluzor a pleoptické cvičenia.

Čo je tupozrakosť a ako je možné ju diagnostikovať?

Pleoptické cvičenia precvičujú priestorovú orientáciu dieťaťa, citlivosť na farby a vnímanie svetelných podnetov postihnutým okom. Pomocou špeciálnych prístrojov a pomôcok dieťa sleduje rôzne podnety, vďaka ktorým trénuje svoje videnie s cieľom zrovnania oboch očí. V IVIO CLINIC využívame v rámci pleoptických cvičení CAM simulátor a Cuppersov stolný koordinátor.

S rastúcim vekom dieťaťa postupne klesá účinnosť jeho liečby. Z tohto dôvodu je včasná diagnostika ochorenia a nastavenie liečby nevyhnutné. Pri deťoch vo veku do 4 rokov dosahuje správne nastavená liečba až 84% úspešnosť.

Chcete sa dozvedieť viac o poruchách zraku detí?

Ortoptické cvičenia

Ortoptika je zameraná na liečbu a obnovenie porušeného videnia oboch očí dieťaťa. Medzi takéto poruchy patria napríklad refrakčné chyby oka či strabizmus – škúlenie. Cieľom cvičení je dosiahnutie čo najlepšej zrakovej ostrosti.

Dieťa pod odborným dohľadom špecialistu precvičuje pomocou ortoptických prístrojov obe oči zároveň. Dieťa v prístroji vidí dva rôzne obrazy, kedy každé z očí sa zameriava na iný z obrazov. Vďaka cvičeniu dieťa posilňuje ostré videnie každého oka samostatne a pomáha tak korekcii celkového zraku.

  Poistenec Samoplatca
Vstupné očné vyšetrenie 60 € 80 €
Kontrolné vyšetrenie 25 € 30 €
Ročná kontrola, cycloplégia 30 € 30 €
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí...) 25 € 30 €
Predpis okuliarovej korekcie 10 € 10 €
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek 50 € 50 €
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek 30 € 30 €
Vyšetrenie na synoptofore 30 € 80 €
Vyšetrenie strabizmu 60 € 80 €
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút 50 € 50 €
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút 30 € 30 €
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút 450 € 450 €
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút 350 € 350 €

Zmluvné poisťovne IVIO CLINIC

Všeobecná zdravotná poisťovňa
na všetky ambulantné vyšetrenia

Union
na všetky ambulantné vyšetrenia a chirurgické zákroky preplácané poisťovňou

  Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.

  *Čas objednania na vyšetrenie je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.