Slovo je zložené z gréckeho: kerato, t.j. rohovka (cornea), a konos, t.j. kužeľ, skosenie.

Keratokonus je ochorenie rohovky, pri ktorom sa jej obvyklý guľovitý tvar v určitej oblasti kužeľovito vyklenie, čo poškodí videnie. Progres ochorenia závisí od veku pacienta a na dĺžke trvania. Čím skorší je začiatok, tým rýchlejší je vývoj ochorenia. Keratokonus postihuje často obe oči, väčšinou asymetricky. 

Keratokonus je dedičné ochorenie a niekedy preskakuje generácie. Začína zvyčajne v puberte. Šúchanie očí môže spôsobiť urýchlenie vývoja ochorenia. V počiatočných štádiách ochorenia si pacient vystačí zvyčajne s používaním okuliarov. S vývojom ochorenia sa zoslabuje a vyklenuje rohovka, čo spôsobí nepravidelný astigmatizmus. Ten už nemožno korigovať okuliarmi, preto sa porucha zakrivenia rohovky upravuje nasadením kontaktných šošoviek (zväčša tvrdých alebo hybridných). Hoci okuliare a kontaktné šošovky upravia videnie, nemajú vplyv na zastavenie vývoja ochorenia. Liečba doteraz spočívala v transplantácii rohovky.

Princíp fotochemického spevnenie rohovky vymyslel nemecký profesor Theo Seiler. Spevnenie rohovky prebieha v dvoch krokoch. Najprv je tkanivo rohovky nasýtené roztokom vitamínu B2 žltej farby a potom ožiarené špeciálnou UV lampou žiarením s určitou vlnovou dĺžkou. Vzniknuté chemické väzby rohovku bez zhoršenia jej transparentnosti spevnia. Vďaka tomu sa mnoho pacientov môže vyhnúť transplantácii rohovky a podstúpiť liečbu keratokonu podstatne šetrnejšou a bezpečnejšou metódou. Metódu CXL tiež kombinujeme s implantáciou rohovkových implantátov tzv. ringov.

Cenník liečba keratokonusu (ceny za 1 oko) Poistenec Samoplatca
CXL terapia – corneal cross linking 120 € 450 €

    Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.

    *Čas objednania na vyšetrenie je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.