Očné vyšetrenie je prvým krokom na ceste k zdravému zraku. V rámci preventívnej prehliadky odborný lekár, oftalmológ, kontroluje vaše oči a zrak pomocou objektívnych a subjektívnych metód.

Vyšetrenie slúži nie len ako prevencia, ale aj ako dôležitý podklad pre stanovanie liečby na základe individuálnych potrieb pacienta. Mimo iné dokáže u pacientov odhaliť aj ďalšie ochorenia, ktorými je napríklad cukrovka či zvýšený krvný tlak.

Každý pacient má možnosť výberu komplexnosti vyšetrenia z dvoch úrovní – základné a kompletné očné vyšetrenie.

Vyšetrenie očí a zraku
je bezbolestné a plne bezkontaktné.

Objektívne metódy vyšetrenia zraku

Prístrojové merania v rámci objektívnej metódy vyšetrenia zraku sú realizované za účelom zistenia základných parametrov vašich očí. Špecialista kontroluje a meria dôležité parametre vašich očí, ktoré následne slúžia lekárovi k posúdeniu stavu vášho zraku.

Základné očné vyšetrenie

Meranie refrakčných chýb a ich hodnoty
Meranie zakrivenia rohovky a jeho parametrov
Meranie hrúbky rohovky
Meranie kvality a štruktúry vnútornej vrstvy rohovky
Meranie vnútroočného tlaku

Základné očné vyšetrenie je možné doplniť nadštandardnými prístrojovými meraniami, ktoré sú zahrnuté v rámci kompletného očného vyšetrenia.

Kompletné očné vyšetrenie

Vyšetrenie sietnice pomocou angio OCT
Fotodokumentácia sietnice kamerou Fundus
Detailné vyšetrenie rohovky oka tomografom Pentacam
Vyšetrenie predného segmentu oka vďaka OCT

Merania v rámci kompletného očného vyšetrenia sú obsiahnuté nad rámec základného vyšetrenia.

Subjektívne metódy vyšetrenia zraku

Výsledky objektívneho vyšetrenia zraku slúžia ako nevyhnutný podklad pre očného lekára a optometristu. V rámci subjektívnych vyšetrovacích metód sú následne kontrolované zrakové funkcie očí, kedy sa kontrola zameriava na konkrétne potreby každého pacienta.

Cenník vyšetrení Poistenec Samoplatca
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou
100 €
100 €
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu na našom pracovisku
0 €
50 €
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu
60 €
60 €
Kompletné očné vyšetrenie
od 30€ do 80 €
100 €
Základné očné vyšetrenie
30 €
50 €
Kontrolné vyšetrenia
30 €
40 €
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné)
0 €
20 €
Akútne vyšetrenie
30 €
30 €
Predpis korekcie
30 €
30 €
Perimeter
20 €
30 €
OCT
30 €
30 €
OCT Angio
50 €
50 €
Pentacam
50 €
50 €
USG
50 €
50 €
Endotelový mikroskop
20 €
20 €
Glaukom - konzultácia
60 €
100 €
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom
30 €
60 €
Meranie vnútroočného tlaku
0 €
10 €
Konzultačné - poradenské vyšetrenie
30 €
40 €
Konzultačné vyšetrenie prednostom kliniky
40 €
50 €
Vyšetrenie optometristom
30 €
30 €
Prednesegmentové OCT
20 €
20 €
Corvis
30 €
30 €
Administratíva - vstupné vyšetrenie
30 €
30 €
Storno poplatok *
20 €
20 €
Biometria
30 €
30 €
Ceny sú platné od 08.09.2023
* Storno poplatok sa účtuje v prípade, že sa bez ospravedlnenia nedostavíte na objednaný termín vyšetrenia pri ďalšej návšteve nášho pracoviska.Ospravedlnenie musí prebehnúť 24 hodín pred termínom vyšetrenia.Storno poplatok účtujeme s ohľadom na voľné termíny ambulancie.

    Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.

    *Čas objednania na vyšetrenie je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.