Čo je to šedý zákal?

Šedý zákal, nazývaný aj katarakta znamená zakalenie očnej šošovky. Je to ochorenie, pri ktorom šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakaľovať (najčastejšie z dôvodu degenerácie). Zakalenie šošovky zabraňuje prechodu lúčov na sietnicu oka. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým vo vyššom veku, výnimočne u mladých ľudí alebo i detí.

Liečba šedého zákalu

Jedinou možnou liečbou je operácia, pri ktorej je zakalená šošovka nahradená novou, umelou vnútroočnou šošovkou. U nás v IVIO CLINIC realizujeme operácie sivého zákalu štandardnou aj modernejšou metódou, s použitím femtosekundového laseru. Pacient si tiež môže vybrať z rôznych typov vnútroočných šošoviek, ktoré sa líšia optickými vlastnosťami a použitým materiálom.

Moderné technológie nám umožňujú realizovať zákrok ambulantne a úplne bezbolestne. Zákrok trvá len niekoľko minút. Bežnú operáciu s implantáciou štandardnej, monofokálnej vnútroočnej šošovky hradia zdravotné poisťovneLaserová operácia je šetrnejšia a je vykonávaná za príplatok. Operácia sivého zákalu je najčastejším chirurgickým zákrokom celosvetovo.

Priebeh operácie

Pred operáciou je klient vyšetrený priamo na našej klinike. Na základe precízneho merania oka, je vypočítaná najvhodnejšia dioptrická hodnota umelej vnútroočnej šošovky. Klient si po konzultácii s lekárom môže vybrať pre neho najvhodnejšiu šošovku na základe jeho potrieb.

Operácia sa realizuje ambulantne, v lokálnej anestéze, po znecitlivení oka kvapkami. Behom operácie je pacient pri vedomí a môže komunikovať s operatérom. Po operácii klient odchádza domov. Spolu s podrobnou dokumentáciou si klient odnáša priamo z kliniky nevyhnutné očné kvapky a je s ním dohodnutý termín pooperačnej kontroly.

Cenník šošoviek pri operácií šedého zákalu (ceny za 1 oko) UNION Samoplatca
Monofokálna šošovka BASIC 0 € 730 €
Monofokálna šošovka PLUS 170 € 830 €
Monofokálna šošovka PREMIUM 190 € 930 €
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia 780 € 1280 €
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia 1030 € 1430 €
Tórická monofokálna šošovka 380 € 1130 €
Multifokálna šošovka 780 € 1280 €
Tórická multifokálna šošovka 1030 € 1430 €
Cenník doplnkových výkonov (ceny za 1 oko) UNION Samoplatca
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx 390 € 390 €
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom 50 € 230 €
Laserová dokorekcia 300 € 300 €
Cenník sekundárna implantácia IOL (ceny za 1 oko) UNION Samoplatca
Monofokálna IOL do sulkus ciliaris 500 € 500 €
Artisan aphakia/Iris Claw IOL 100 € 1200 €
Repozícia implantovanej IOL 50 € 350 €
Explantácia a reimplantácia IOL 200 € 800 €

    Telefonicky na čísle 0800 500 000 alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje a náš operátor Vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné.

    *Čas objednania na vyšetrenie je orientačný, poradie pacientov určuje lekár.